Make your own free website on Tripod.com

4-      İŞLETME İÇİ İŞLEMLERİ KANITLAYICI BELGELER : İşletmenin Özelliğine göre zorunlu olmayıp isteğe bağlı olarak düzenlenen belgelerdir.

Muhasebe Fişleri :

1-      Kasa Tahsil Fişi : Kasaya giren paralar bu fişe kaydedilir. Amaç paranın nereden geldiğini izlemektir.

2-      Kasa Tediye (Ödeme) Fişi : Kasadan çıkan paralar bu fişe kaydedilir. Amaç paranın ne amaçla çıktığını izlemektir.

3-      Mahsup Fişi : Kasa ile ilgili olmayan işlemler bu fişe kaydedilir. Amaç Kasa ile ilgili olmayan işlemlerin giriş ve çıkışlarını izlemektir.

 

BİRİNCİ VE İKİNCİ SINIF TÜCCARLAR

1.      BİRİNCİ SINIF TÜCCARLAR : Aşağıdaki tüccarlar birici sınıfa dahildirler. (V.U.K. 177. Md.)

a-      Yıllık alımlarının tutarı  22.000.000.000. TL. yi veya satışları  tutarı   27.000.000.000 TL yi aşanlar .

b-     Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıpta  bir yıl içinde elle ettikleri gayrisafi iş hasılatı 11.000.000.000 TL ’yi  aşanlar. (Otel, Otobüs işl. Berber vs..)

c-      1 ve 2 numaralı bentlerdeki yazılı işlerin  birlikte yazılması halinde 2 numaralı bentte yazılı iş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 22.000.000.000 TL yi aşanlar.

d-     Her türlü Ticaret şirketleri ( Kolletif, Komandit, Limitet, Anonim)

e-      Kurumlar Vergisine tabii olan diğer Tüzel Kişiler.(Kooperatifler,)

f-       İsteğe Bağlı olarak Bilanço esasına göre defter tutmayı tercih edenler.

 

2.      İKİNCİ SINIF TÜCCARLAR :  Aşağıdaki tüccarlar ikinci sınıfa tabilerdir.

a-      V.U.K.’nun 177 Maddesinde yazılı olanların dışında kalanlar.

b-     Yeniden işe başlayan tüccarlar yıllık iş hacimlerine göre sınıflandırılıncaya kadar ikinci sınıf tüccarlar gibi hareket edebilirlir.